dimarts, 4 de març de 2014

SÈRIE "ELEVAT A PI": "F"


The innocence of youth per Pretty-As-A-Picture a http://www.deviantart.com"F": és la segona lletra de la paraula (a veure si l'endevineu) en la qual es transformarà el seguit d'epigrames de la sèrie "Elevat a Pi" després de "Sóc". Hui aprofitem el temps... per tornar a casa, al que importa... amb qui importa."El temps és una de les poques coses importants que ens queden."


Avís als vianants:

Si visiteu el bloc des del mòbil pitgeu a sota del tot "visualització la versió per a web" que està just sobre on s'indiquen les dades personals ja que si no ho feu es perd la forma de l'epigrama. Coses misterioses del bloc. Uh... ;)

Els enllaços, com sempre en un color de font diferent, variaran al llarg de totes les entrades d'aquesta sèrie quan cliqueu al nom de Salvador Dalí per mostrar distints prismes d'un dels personatges culturals que personalment més admire. 
Sóc impuntual, especialment si em diu la intuició que encara no és el moment.SÈRIE "ELEVAT A PI": "F"                                                                        da,  
                                                                  ra-          fosa
                                                          Fractu-                  i afa-
                                                       també                         mada
                                                      tot el                       sóc,      de
                                                       factu-                       futur
                                                       ratge                           
                                                        que         
                                              ma farragoses faixes
                                        for-             per           
                                                          afegir
                                                           més 
                                                            fantas-
                                                              mes...
                                                               i ara
                                                                s'en-
                                                                 lairen 
                                                                  fanta-
                                                                  siosos
                                                                  de no 
                                                                  aferrar-
                                                       laç.     se a cap 
                                                    fal-     fàbula 
                                     


4/3/142 comentaris:

Digues la teua! :)